Nakakita na ba kayo ng halimaw?
Ano ang gagawin mo 'pag sinimulan nitong angkinin
ang iyong kabinet, kama, silid -- at buhay?

Minsan ay bumibili tayo ng gamit nang di gaano pinag-iisipan.
Kaya nagugulat na lang tayo na napakarami na pala ng ating kasangkapan,
higit sa ating pangangailangan.

Read this book in ENGLISH.