Ano ang gagawin mo kung mayroon kang isang libong piso?

Titipirin mo ba -- o lulustayin mo?

Read this book in ENGLISH.